Orchestrální cyklus „Ti nejlepší“ – 4. koncert

26. ledna 2018
19:30

Kč 200,- (číslovaná verze sálu)pkf – prague philharmonia

sólistka Beata Rašková – klavír

dirigentka Marie Papežová Erlebachová

Program: W. A. Mozart, P. Machková (JAMU), A. Dvořák

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.