Workshop Jensen Horn Sin Lam

31. října 2019
12:00
Dne 31. 10. 2019 se na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze uskuteční seminář rakouského violisty původem ze Singapuru – Jensen Horn Sin Lam, který je profesorem violy a komorní hry na Hudební konzervatoři v Shanghaji. Téma workshopu: „Asijská pedagogika v konfrontaci s evropskou tradiční výukou“.

Jensen Horn Sin Lam se ve svém workshopu zaměří na způsoby výuky komorní hry v Asii a styl práce s čínskými violisty. Bude velmi přínosné sledovat, jakým způsobem probíhá výchova mladých talentů na jedné z nejprestižnějších hudebních škol v Asii, kde se studenti musí mj. postavit mnohonásobně větší konkurenci, než známe z evropských škol. Pro pedagogy HAMU bude zajímavé i to, jakým způsobem na asijských školách pracují také s psychickou stránkou studenta.

Místo: Lichtenštejnský palác, učebna 2028
Čas: 12.00 - 14.00

Vstup na tento workshop je zdarma.

Tým zaštiťující aktivitu Workshopy v rámci projektu OPVVV na HAMU.

Malostranské náměstí 13

Malostranské náměstí 13Podobné akce


.