Ročníkový koncert - JAKUB CHMELAŘ – tuba, MARTIN PAVLUŠ - trubka

25. ledna 2018
16:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

klavírní spolupráce odb. as. Jarmila Panochová a odb. as. Alice Voborská

Program: T. Stevens, J. Haydn, J. Castéréde, B. Martinů, K. Penderecki

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.