HOBOJE V GALERII

13. prosince 2019
17:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

účinkují: Barbora Trnčíková, Veronika Güttnerová, Pavel Korbička - hoboj, Julie Séquardtová - flétna, Monika Němcová - lesní roh, Jana Rambousková - klavír

klavírní spolupráce odb. as. Miluška Machová, odb. as. Halka Klánská

Program: J. V. Kalivoda, P. Haas, W. A. Mozart, F. Duvernoy, R. Strausss

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.