Ročníkový koncert - KAROLÍNA KOCNOVÁ - housle

14. ledna 2020
19:00

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Barbora Glosová - klavír, Jakub Kocna - viola, Jan Nečaský - violoncello

Program: L. van Beethoven, B. Martinů, A. Dvořák

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.