Bakalářský koncert - JULIE SÉQUARDTOVÁ - flétna

15. ledna 2020
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkuje Hedvika Moussa Bacha - harfa, Jakub Hucek - anglický roh

klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská

Program: F. Benda, W. A. Mozart, A. Roussel, O. Mácha, J. Krček

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1