Ročníkový koncert - ŠTĚPÁNKA HAJNÁ - flétna

28. února 2020
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská

Program: W. A. Mozart, S. Prokofjev, S. Karg-Elert, Th. Böhm

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.