Absolventský koncert - ANNA PAULOVÁ - klarinet

26. března 2020
19:30

100,- Kč (nečíslovaná verze sálu) 

spoluúčinkují: Roman Patočka- housle, Petr Nouzovský - violoncello

klavírní spolupráce odb. as. Daniel Wiesner

Program: B. Martinů, B. Mantovani, P. Hindemith, O. Messiaen

Sál Bohuslava Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.