Bakalářský koncert - BARBORA ŠUBROVÁ - flétna

6. března 2020
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: odb. as. Halka Klánská - cembalo, Yuri Berdnikov - klarinet, Roxana Hädler - harfa, Marie Dorazilová - violoncello, Milan Al-Ashab, Tereza Hledíková - housle, Alice Vasilová - viola

klavírní spolupráce odb. as. Halka Klánská

Program: W. A. Mozart, C. Ph. E. Bach, S. Prokofjev, M. Ravel

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.