Ročníkový koncert - ŠIMON TRUSZKA - viola

8. března 2020
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Liliana Dulanská, Radek Blahuš - housle, Petr Špaček - violoncello

klavírní spolupráce doc. Stanislav Bogunia

Program: P. Hindemith, D. Šostakovič, A. Dvořák

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.