Ročníkový koncert - TEREZA PODSEDNÍKOVÁ - klarinet

15. března 2020
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Veronika Baslová - klavír, Anna Masojídková - housle, Alena Šístková - violoncello, Kryštof Koska - lesní roh

klavírní spolupráce odb. as. Daniel Wiesner

Program: F. Poulenc, J. Brahms, J. Filas, J. Kratochvíl

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.