Ročníkový koncert - KATEŘINA ŠKARDOVÁ - klarinet

18. března 2020
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Jan Musil - klarinet, Jana Pochobradská - klavír

klavírní spolupráce odb. as. Daniel Wiesner

Program: J. Brahms, I. Stravinskij, C. M. Weber, B. Martinů, A.Grgin

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Podobné akce


.