Bakalářský koncert - ŠÁRKA JANÍKOVÁ - klavír

21. března 2020
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují: Magdaléna Frantová - violoncello, Zlata Vohryzková - klarinet

Program: D. Šostakovič, L. Janáček, S. Prokofjev, J. Brahms

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1.