Absolventský koncert - MARTIN HEJN - fagot

28. června 2020
19:30

Volný vstup do vyčerpání kapacity míst v sále. 

spoluúčinkují:  Veronika Baslová - klavír, Ondřej Balhár - hoboj

klavírní spolupráce odb. as. Alena Grešlová

Program: A. Vivaldi, W. A. Mozart, H. Dutelleux, F. Poulenc

Galerie HAMU

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Podobné akce


.