Bicí nástroje

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Úkolem studia je prohloubení techniky hry na bicí nástroje, vybudování sólového, komorního i orchestrálního repertoáru, seznámení s novými principy soudobé hudby, praktická zkušenost s koncertní činností včetně vlastní dramaturgie, pedagogická průprava.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského stupně je schopen interpretovat hudební díla sólově i v ansámblu. Je obeznámen se zákonitostmi historické i současné hudby a tvůrčím způsobem je rozvíjí. Je připraven k práci ve špičkových symfonických orchestrech. Je připraven k pedagogické práci v oboru.

Požadavky a přijímací řízení

Výrazný talent, smysl pro rytmus, hudební paměť, interpretační představivost, rozvinutý
hudební sluch, ovládání techniky hry minimálně na úrovni absolventa IV. ročníku konzervatoře.

Repertoár pro přijímací zkoušku:

1/ Sestava ("multipercission set-up")
Jedna skladba z následujícího seznamu podle vlastního výběru nebo jiná skladba obdobné úrovně a zaměření.
William Kraft : French suite
Ricke Tagawa : Inspirations diabolico
Charles Boone : The Watts Towers
Jacques Delecluse: Cinque pieces breves
David Lang: The Anvill Chorus

2/ Marimba , vibrafon
Jedna skladba podle vlastního výběru z následujícího seznamu nebo jedna věta sólového koncertu či jiná skladba obdobné úrovně a zaměření. (Alespoň část s uplatněním hry čtyřmi paličkami).
Akira Miyoshi: Conversation
Minoru Miki: Time for marimba
Gary Burton: 6 pieces for vibrafon solo
Josep Soler: I com el cant del rossiynol
Kristina Moszumańska-Nazar : 3 koncertní etudy (jednu z nich)

3/ Povinné skladby:
I.Zelenka: Kadence z Fantazie pro tympány a žestě (zpaměti)
D. Agostini: March-Goulé 1,2,3 pro malý buben (sešit č. 5)

4/ Improvizace na bicí nástroje určené zkušební komisí (3-5 minut)

5/ Krátká zkouška prima vista ke zjištění rytmického cítění a paměti


Garant oboru

prof. Jiří HLAVÁČ

Profesor

E-mail: jiri.hlavac@hamu.cz
Telefon: 234 244 141

Pracoviště: Katedra dechových nástrojů
Detail osoby
FOTO prof. Jiří HLAVÁČ