Přijímací řízení do magisterského studia

POZOR!

  Uzávěrka přihlášek do navazujícího magisterského studia na akademický rok 2018/19:
  31. března 2018, rozhoduje razítko pošty.


V rámci zkouškového recitálu zazní jeden koncert z běžného světového repertoáru, a to zpaměti. Další skladby volí uchazeč tak, aby prokázal své mimořádné předpoklady pro magisterské studium. Doporučené koncertní skladby jsou uvedeny u jednotlivých oborů.

Flétna
Mozart, Ibert (koncerty pro flétnu)

Hoboj
Mozart, Kramář, Strauss (koncerty pro hoboj)

Klarinet
Mozart, Nielsen, Françaix, Weber (koncerty pro klarinet)

Fagot
Mozart, Weber, Koželuh (koncerty pro fagot)

Lesní roh
Mozart, Strauss (koncerty pro lesní roh)

Trubka
Haydn, Hummel, L. Mozart (koncerty pro trubku)

Pozoun
F. David, Thomassi, Matěj (koncerty pro trombón)

Tuba
Williams (Koncert pro tubu)

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Magisterské studijní obory