Flétna

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Hra na flétnu je prakticky orientovaný obor, zaměřený na studium a systematické osvojení flétnové literatury instruktivní a přednesové.
Výuka rozvíjí a zdokonaluje vědomosti a znalosti posluchače získané předchozím studiem převážně na konzervatořích. To jak v oblasti metodických postupů, tak vlastní interpretační činnosti.
Jako součást výuky je počítáno s výrazným zapojením všech studentů do koncertních aktivit školy v rámci komorních souborů, orchestrů i sólistických výstupů. Historicky repertoárová tradice dechových nástrojů počítá s malými formacemi, sestavenými ze studentů školy, které mohou aktivně spoluvytvářet umělecko společenský ráz a dopad významných akcí. Imatrikulace, promoce, udílení čestných doktorátů, apod. jsou doprovázeny koncertními vystoupeními a ceremoniální hudbou v rozsahu čtyř staletí a všech stylových období.

Profil absolventa

Současná praxe vyžaduje širokou stylovou a žánrovou škálu. Absolvent musí prokázat znalost základního světového repertoáru, jenž je rozšířen i o oblast Nové hudby a dalších modifikací soudobé hudby. V oblasti pedagogické práce musí ovládat problematiku metodiky hry na nástroj, pedagogických postupů a výstupů, dramaturgickou a publikační erudici. Nezbytnou součástí vybavenosti absolventa jsou i komunikační a jazykové dovednosti.

Požadavky a přijímací řízení

Vstupním požadavkem je nástrojový talent, rozvinutá hudební fantazie, vytříbené hudební předpoklady, zdravotní a psychické dispozice pro studium zvoleného nástroje, znalost literatury nástroje a celkový kulturně společenský přehled.
Podmínkou je i hra zpaměti ve stanoveném repertoáru.
Součástí přijímací zkoušky je i část sestavená z hudebně teoretických předmětů a dějin hudby, v nichž se vyžaduje znalost vývoje hudby, význačných autorů a hudebních slohů, podložená konkrétními znalostmi stěžejních děl. V nauce o harmonii se vyžaduje znalost principu klasicko romantické harmonie a schopnost orientovat se v základní analýze hudebního díla. Z nauky o kontrapunktu je požadována znalost základních pojmů (imitace, kánon, fuga, dvojitý kontrapunkt atd.) a z nauky o hudebních formách se požaduje základní přehled o jednotlivých formách a žánrech.
Kvalifikačním požadavkem je úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání.

Praktická zkouška:

1) tři etudy – A. S. Fürstenau, J. A. Andersen op.15, E. Köhler op.75 nebo P. Jeanjean

2) dvě kontrastní věty (volná, rychlá) z koncertu nebo jiná koncertní skladba velké formy (zpaměti)

3) sonáta (sonatina) dle vlastního výběru. Jedna ze skladeb, kterou si kandidát zvolil, musí být klasického charakteru.


Garant oboru

prof. Vladimír REJLEK

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: vladimir.rejlek@hamu.cz
Web: www.volny.cz/rejlek
Telefon: 234 244 141, 603217772

Pracoviště: Katedra dechových nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě emailem
Detail osoby
FOTO prof. Vladimír REJLEK