Hoboj

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Hra na hoboj je prakticky orientovaný obor, zaměřený na studium a systematické osvojení hobojové literatury instruktivní a přednesové.
Výuka rozvíjí a zdokonaluje vědomosti a znalosti posluchače získané předchozím studiem převážně na konzervatořích. To jak v oblasti metodických postupů, tak vlastní interpretační činnosti.
Jako součást výuky je počítáno s výrazným zapojením všech studentů do koncertních aktivit školy v rámci komorních souborů, orchestrů i sólistických výstupů. Historicky repertoárová tradice dechových nástrojů počítá s malými formacemi, sestavenými ze studentů školy, které mohou aktivně spoluvytvářet umělecko společenský ráz a dopad významných akcí. Imatrikulace, promoce, udílení čestných doktorátů, apod. jsou doprovázeny koncertními vystoupeními a ceremoniální hudbou v rozsahu čtyř staletí a všech stylových období.

Profil absolventa

Současná praxe vyžaduje širokou stylovou a žánrovou škálu, absolventi se uplatňují v oblasti orchestrální hry, komorní hry, sólové činnosti, jakož i v pedagogické činnosti na základním a středoškolském stupni.

Požadavky a přijímací řízení

Vstupním požadavkem je nástrojový talent, rozvinutá hudební fantazie, vytříbené hudební předpoklady, zdravotní a psychické dispozice pro studium zvoleného nástroje, znalost literatury nástroje a celkový kulturně společenský přehled.
Podmínkou je i hra zpaměti ve stanoveném repertoáru.
Součástí přijímací zkoušky je i část sestavená z hudebně teoretických předmětů a dějin hudby, v nichž se vyžaduje znalost vývoje hudby, význačných autorů a hudebních slohů, podložená konkrétními znalostmi stěžejních děl. V nauce o harmonii se vyžaduje znalost principu klasicko romantické harmonie a schopnost orientovat se v základní analýze hudebního díla. Z nauky o kontrapunktu je požadována znalost základních pojmů (imitace, kánon, fuga, dvojitý kontrapunkt atd.) a z nauky o hudebních formách se požaduje základní přehled o jednotlivých formách a žánrech.
Kvalifikačním požadavkem je úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání.

Praktická zkouška:

1) tři etudy podle vlastního výběru z toho: 2 rychlé a 1 přednesová (např. P. Rode, K. Mille, Bozza)

2) koncert: např. W. A. Mozart, B. Martinů a pod. 2 věty (rychlá, pomalá) zpaměti

3) sonáta nebo sonatina, např. F. Poulenc, J. S. Bach BWV 10306, A. Vivaldi c moll


Garant oboru

prof. Vladimír REJLEK

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: vladimir.rejlek@hamu.cz
Web: www.volny.cz/rejlek
Telefon: 234 244 141, 603217772

Pracoviště: Katedra dechových nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě emailem
Detail osoby
FOTO prof. Vladimír REJLEK