Lesní roh

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Hra na lesní roh je prakticky orientovaný obor, zaměřený na studium a systematické osvojení literatury lesního rohu instruktivní a přednesové nejvyšší možné náročnosti.
Magisterský stupeň prohlubuje okruhy učiva studované ve stupni bakalářském a obohacuje je zejména o další metodické učivo, ale především rozvíjí a systematizuje dovednosti a poznatky týkající se prezentace vlastních dovedností posluchaček a posluchačů tohoto oboru v rámci komorních souborů, orchestrů a sólistických výstupů

Profil absolventa

Absolvent se uplatňuje v oblasti orchestrální hry, komorní hry, sólistické činnosti, může pedagogicky působit na středoškolském a vysokoškolském stupni. Vykazuje komplexní znalost světového repertoáru, musí zvládnout veškeré požadavky sólistické i orchestrální hry. Komplexní součástí jeho osobnosti pak musí být jazyková vybavenost a schopnost prezentovat hudební interpretaci ve všech podobách moderních médií.

Požadavky a přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolutorium bakalářského studia téhož oboru.
V magisterském studiu lze pokračovat i po vstupu do životní praxe. Předpokladem je, vedle úspěšného ukončení bakalářského studia, též prokázání kvality v rámci umělecké praxe. V případě uchazečů z jiných škol si fakulta vyhrazuje možnost dalších doplňujících požadavků, které prověří úroveň uchazeče v předmětech, v nichž se liší studijní plány HAMU a školy, z níž uchazeč přichází.
Nejdůležitějším předpokladem je ale úspěšné složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška má repertoárový rozsah recitálu. V něm musí být minimálně jedna skladba z běžného světového repertoáru (např. Mozart, Strauss), která je hrána zpaměti. Další skladby jsou voleny tak, aby uchazeč prokázal své dispozice pro magisterské studium.


Garant oboru

prof. Vladimír REJLEK

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: vladimir.rejlek@hamu.cz
Web: www.volny.cz/rejlek
Telefon: 234 244 141, 603217772

Pracoviště: Katedra dechových nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě emailem
Detail osoby
FOTO prof. Vladimír REJLEK