Trubka

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Hra na trubku je prakticky orientovaný obor, zaměřený na studium a systematické osvojení literatury trubky instruktivní a přednesové nejvyšší možné náročnosti.
Magisterský stupeň prohlubuje okruhy učiva studované ve stupni bakalářském a obohacuje je zejména o další metodické učivo, ale především rozvíjí a systematizuje dovednosti a poznatky týkající se prezentace vlastních dovedností posluchaček a posluchačů tohoto oboru v rámci komorních souborů, orchestrů a sólistických výstupů

Profil absolventa

Absolvent musí vykazovat komplexní znalost světového repertoáru, musí zvládnout veškeré požadavky sólistické i orchestrální hry. Musí být dostatečně připraven na všechny formy pedagogické práce v rámci středoškolského i vysokoškolského stupně. Komplexní součástí jeho osobnosti pak musí být jazyková vybavenost a schopnost prezentovat hudební interpretaci ve všech podobách moderních médií.

Požadavky a přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolutorium bakalářského studia téhož oboru.
V magisterském studiu lze pokračovat i po vstupu do životní praxe. Předpokladem je, vedle úspěšného ukončení bakalářského studia, též prokázání kvality v rámci umělecké praxe. V případě uchazečů z jiných škol si fakulta vyhrazuje možnost dalších doplňujících požadavků, které prověří úroveň uchazeče v předmětech, v nichž se liší studijní plány HAMU a školy, z níž uchazeč přichází.
Nejdůležitějším předpokladem je ale úspěšné složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška má repertoárový rozsah recitálu. V něm musí být minimálně jedna skladba z běžného světového repertoáru (např. L. Mozart, J. Haydn, J. N. Hummel, H. Tomasi), která je hrána zpaměti. Další skladby jsou voleny tak, aby uchazeč prokázal své dispozice pro magisterské studium.Garant oboru

prof. Vladimír REJLEK

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: vladimir.rejlek@hamu.cz
Web: www.volny.cz/rejlek
Telefon: 234 244 141, 603217772

Pracoviště: Katedra dechových nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě emailem
Detail osoby
FOTO prof. Vladimír REJLEK