Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Přihlášky je možné vyplňovat v období od 1. do 30. listopadu.
Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Výrazný dirigentský talent, interpretační představivost, rozvinutý hudební sluch, pohotová hra na klavír, zvládnutí manuální dirigentské techniky, všeobecný kulturní přehled.

Přijímací zkouška:

1) Talentová praktická zkouška:

a) dirigování u klavíru jedné celé symfonie W. A. Mozarta (č.39, 40, 41) nebo L. van Beethovena (č.1-8) dle výběru kandidáta
b) dirigování u klavíru jedné celé symfonie A. Dvořáka (č. 5-9) nebo P. I. Čajkovského (č. 4, 5, 6) dle vlastního výběru
c) dirigování recitativů z 1. jednání opery B. Smetany - Prodaná nevěsta
d) nácvik řízení komorního souboru (např. smyčcového kvarteta). Partitura bude kandidátovi zadána 15 minut před zkouškou.
e) interpretační výkon na nástroji dle vlastní volby uchazeče (může být udělen dispenz)
f) hra na klavír (může být udělen dispenz) v této úrovni:
- tři etudy dle vlastního výběru z následujících skladeb:Clementi-Taussig: Gradus ad Parnassum, C. Czerny op. 740 Škola zručnosti, J. B. Crammer výběr ze 60 etud apod.
- jedna skladba barokní dle vlastního výběru na úrovni následujících skladeb:
J. S. Bach Dvojhlasé a tříhlasé invence, Francouzské suity, Temperovaný klavír apod.

2) Písemná zkouška:

sluchový diktát (zápis jednohlasu až čtyřhlasu)

3) Ústní zkouška:

a) formální a obsahový rozbor symfonie, kterou kandidát dirigoval u klavíru
b) orientační zkouška rozhledu po operní a symfonické literatuře
c) orientační zkouška rozhledu po všeobecných kulturních dějinách

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Bakalářský studijní obor