Dirigování

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Úkolem studia je zvládnutí základní problematiky dirigentské profese, získání praktických zkušeností při práci s hudebními tělesy a dirigování sboru a orchestru i v souvislostech s požadavky moderních tvořivých metod.

Profil absolventa

Je schopen samostatně interpretovat hudební dílo splňující požadavky autonomní hudební formy. Orientuje se ve směrech historické i současné hudební tvorby a tvůrčím způsobem na ně reaguje. Orientuje se v hudebním a kulturním provozu a je schopen se aktivně na něm podílet. Je schopen na odborně profesionální úrovni argumentovat při teoretických a tvůrčích diskusích.

Požadavky a přijímací řízení

Výrazný dirigentský talent, interpretační představivost, rozvinutý hudební sluch, pohotová hra na klavír, zvládnutí manuální dirigentské techniky, všeobecný kulturní přehled.
Přijímací zkouška se skládá:
1/z talentové praktické zkoušky:
a) dirigování u klavíru jedné celé symfonie W. A. Mozarta (č.39, 40, 41) nebo L. van Beethovena (č.1-8) dle výběru kandidáta
b) dirigování u klavíru jedné celé symfonie A. Dvořáka (č. 5-9) nebo P. I. Čajkovského (č. 4, 5, 6) dle vlastního výběru
c) dirigování recitativů z 1. jednání opery B. Smetany - Prodaná nevěsta
d) nácvik řízení komorního souboru (např. smyčcového kvarteta). Partitura bude kandidátovi zadána půl hodiny před zkouškou.
e) interpretační výkon na nástroji dle vlastní volby uchazeče (může být udělen dispenz)
f) hra na klavír (může být udělen dispenz) v této úrovni:
- tři etudy dle vlastního výběru z následujících skladeb:Clementi-Taussig: Gradus ad Parnassum, C. Czerny op. 740 Škola zručnosti, J. B. Crammer výběr ze 60 etud apod.
- jedna skladba barokní dle vlastního výběru na úrovni následujících skladeb:
J. S. Bach Dvojhlasé a tříhlasé invence, Francouzské suity, Temperovaný klavír apod.

2) z části písemné:
sluchový diktát (zápis jednohlasu až čtyřhlasu)

3) z části ústní
a) formální a obsahový rozbor symfonie, kterou kandidát dirigoval u klavíru
b) orientační zkouška rozhledu po operní a symfonické literatuře
c) orientační zkouška rozhledu po všeobecných kulturních dějinách
Garant oboru

doc. Tomáš KOUTNÍK

Docent - vedoucí katedry

E-mail: tomas.koutnik@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra dirigování

Konzultační hodiny:
podle předběžné dohody
Detail osoby
FOTO doc. Tomáš KOUTNÍK