Dirigování

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Úkolem studia je dokonalé zvládnutí problematiky dirigentské profese, prohloubení praktických zkušeností při práci se symfonickými i operními ansámbly a dirigování orchestru i operních představení nebo jejich částí v souvislostech s požadavky moderních tvořivých metod.

Profil absolventa

Absolventi tohoto programu jsou důležitým prvkem českého národního dědictví a přispívají k jeho udržení, rozšíření a k dalšímu rozvoji jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Absolventi nacházejí uplatnění v hudebních organizacích v celé republice i v zahraničí. Vztah s profesionální scénou je dán částečně i proto, že řada vynikajících interpretačních umělců jsou zároveň pedagogové fakulty.

Požadavky a přijímací řízení

a) Programový list skladeb nastudovaných se sborem a orchestrem, skladby připravené v předmětech Studium sborového, orchestrálního a operního repertoáru i skladby nastudované, případně provedené mimo školu.
b) Ukázka práce s orchestrem - posluchač předloží s přihláškou audiovizuální záznam ze zkoušky
c) Ukázka práce se zpěváky u klavíru, a to:
-v Pucciniho operách Madame Butterfly, Tosca nebo Bohéma
-v Mozartových operách Figarova svatba nebo Don Giovanni (v originálním jazyce).
Uchazeč si zajistí pěvce, doprovází a vede nastudování sám.
d) Pohovor, v němž uchazeč prokáže svůj hudební a všeobecně kulturní rozhled a úroveň teoretických znalostí.
e) U uchazečů, kteří absolvovali bakalářský stupeň na jiných našich nebo zahraničních školách, je vyžadována úroveň znalostí srovnatelného repertoáru, obsaženého v našich učebních osnovách. U zahraničních uchazečů je možno nahradit české operní tituly jinými díly světové operní literatury
UPOZORNĚNÍ: Uchazeči z jiných vysokých škol předloží audiovizuální záznam svého bakalářského absolventského koncertu a složí v rámci přijímacího řízení zkoušku z orchestrálního a operního repertoáru u klavíru podle požadavků učebních osnov Katedry dirigování HAMU


Garant oboru

doc. Tomáš KOUTNÍK

Docent - vedoucí katedry

E-mail: tomas.koutnik@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra dirigování

Konzultační hodiny:
podle předběžné dohody
Detail osoby
FOTO doc. Tomáš KOUTNÍK