Přijímací řízení do magisterského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


V rámci přijímací zkoušky budou prověřeny psychologické a další předpoklady k řídící a manažerské práci. Bude prověřena dobrá znalost současného českého i světového hudebního života, osobností, institucí a nezbytná vazba na znalosti repertoáru, dějin hudby, hudební teorie a hudební estetiky. V případě uchazečů z jiných vysokých škol *) budou v rámci přijímací zkoušky prověřeny všechny znalosti, schopnosti a předpoklady, nutné k zajištění odborné úrovně, srovnatelné s úrovní absolventa bakalářského studia hudebního managementu na HAMU.
 

Zkouška obsahuje:

1)  písemnou prověrku na základě ukázek české a světové hudební literatury

2)  zkoušku ze základních pojmů obecného, uměleckého a hudebního managementu a prezentace vlastního projektu z oblasti z hudebního managementu v rozsahu 2 – 3 stran textu

3) ústní prověrku základních reálií českého a světového hudebního života a zkoušku ze znalostí českých a světových hudebních dějin období baroka, klasicismu, romantismu až do současnosti

4) Zkouška z anglického jazyka na úrovni B1

*) Do navazujícího magisterského studia oboru Hudební produkce se mohou hlásit i absolventi příbuzných oborů, např. z VŠE - obor Arts manager, z FF UK - obor Hudební věda apod.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Magisterský studijní obor