Hudební produkce

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Bakalářské studium podává základní přehled předmětu hudební produkce (hudební management v nejširším slova smyslu - zejména hudební agentáž, gramofonový průmysl, nakladatelská praxe, základy autorského práva a ekonomiky v rámci všech sektorů včetně výuky dvou světových jazyků s nutností sestavit smlouvu a vést jednání).

INFO

Bakalářský stupeň oboru Hudební produkce se v současné době z kapacitních důvodů
otevírá pouze jednou za dva roky.


Profil absolventa

Absolventi bakalářského oboru hudební management se uplatňují ve všech sektorech společnosti: ve veřejném, občanském i soukromém. Cílem je vybavit absolventy bakalářského oboru hudební management takovou znalostí hudby, jejího ekonomického zázemí i předpokladů, aby se uplatnili v náročných podmínkách tržní ekonomiky. Profesní profil absolventům umožňuje práci v hudebních nakladatelstvích ve funkci PR manažer, redaktor, v hudebních vydavatelstvích jako kreativní pracovníci a promo manažeři, producenti a produkční pracovníci orchestrů a agenti v producentských centrech.

Požadavky a přijímací řízení

Úspěšné složení přijímací zkoušky, která se skládá z talentové, teoretické a
a praktické části. Přijímací zkouška pro bakalářský stupeň prověřuje základní múzické a hudební předpoklady, znalost základních hudebních pojmů z teorie i hudební historie, celkovou kulturní orientaci, jazykové schopnosti ve dvou světových jazycích, z nichž angličtina je povinná a další světový jazyk závisí na výběru uchazeče, manažerské předpoklady, psychologickou výbavu i schopnost orientace v klíčových ekonomických pojmech.


Garant oboru

prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.

Profesor - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: jiri.stilec@hamu.cz
Web: www.arcodiva.cz
Telefon: 234 244 143

Pracoviště: Katedra hudební produkce#Odd. OPVV HAMU

Konzultační hodiny:
Podle potřeby, nejlépe domluvit se na emailu: jistilec@arcodiva.cz
Detail osoby
FOTO prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.