Přijímací řízení do magisterského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


V případě uchazečů z jiných vysokých škol budou v rámci přijímacího řízení prověřeny všechny znalosti, schopnosti a předpoklady, nutné k zajištění odborné úrovně, srovnatelné s úrovní absolventa bakalářského studia Hudební teorie na HAMU.

Při přijímací zkoušce předloží uchazeč své dosavadní pracovní výsledky v oboru (rozsáhlejší písemné práce, stati, studie, řešící samostatně některý hudebně teoretický problém) a obhájí je v odborné rozpravě. Zároveň předloží a obhájí návrh tématu zamýšlené magisterské práce.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Magisterský studijní obor