Nechte své srdce bušit jazzem!

Katedra jazzové hudby aktuálně zajišťuje pět hlavních oborů (bicí, klavír, kontrabas, kytara a saxofon), které je možné studovat jak na bakalářské, tak i na magisterské úrovni. Studijní program je dále doplňován hromadnými předměty zaměřujícími se na jazzovou historii, jazzovou teorii a improvizaci, sluchovou analýzu a transkripci, rytmickou stránku různých světových hudebních tradic či ansámblovou hru. Posluchači mají i výuku na klasických katedrách v rámci povinných a volitelných předmětů, které dále rozvíjejí jejich hudební obzor. Pravidelnou výuku doplňují volně přístupné workshopy především zahraničních umělců.

INFO

Kompletní informace o příjímacím řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů naleznete v sekci Přijímací řízení.


"Zvládněte dokonale nástroj i noty, pak na to všechno zapomeňte a prostě hrajte"
Charlie Parker

Kontakt

Naděžda Václavíková

referentka katedry

E-mail: nadezda.vaclavikova@hamu.cz
Telefon: 234 244 139
Detail osoby
Bez obrázku

doc. MgA. Jaromír Honzák

vedoucí katedry

E-mail: jaromir.honzak@hamu.cz
Telefon: 234 244 141

Konzultační hodiny:
Po individuální domluvě
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Jaromír HONZÁK