Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Průběh talentové zkoušky:

Uchazeč(ka) zahraje jeden jazzový standard a jednu skladbu dle vlastního výběru, možno i svou vlastní (nebo další standard kontrastního charakteru). Doprovodí jej (jí) vlastní spoluhráči, nebo doprovod obstarají členové přijímací komise (v tom případě je nutné donést notový zápis ve třech kopiích).

Musí zaznít téma (není povinné u bubeníků), improvizované sólo, doprovod sólisty (kromě saxofonistů), téma.

Komise nemusí vyslechnout celý kus, může výkon dle potřeby kdykoli přerušit.
 

Sluchový test:

Uchazeč bude vyzkoušen z identifikace intervalů a různých typů čtyřzvuků ze standardní jazzové harmonie.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Bakalářské studijní obory