Špičkové studijní obory

Katedra jazzové hudby poskytuje kompletní vzdělání, týkající se základních aspektů jazzové tvorby, které je možné studovat jak na bakalářské, tak i na magisterské úrovni. Studijní program je tvořen skupinovými předměty zaměřujícími se na jazzovou historii, jazzovou teorii a improvizaci, sluchovou analýzu a transkripci, rytmickou stránku různých světových hudebních tradic či specificky zaměřenou ansámblovou hru. Program je doplněn individuální výukou zaměřenou na nástrojovou hru a na práci na individuálním tvůrčím projektu. Posluchači mají výuku i na klasických katedrách v rámci povinných a volitelných předmětů, které dále rozvíjejí jejich hudební obzor. Pravidelnou výuku doplňují volně přístupné workshopy především zahraničních umělců.