Špičkové studijní obory

Aktuálně je zřízeno pět hlavních oborů (bicí, klavír, kontrabas, kytara a saxofon), které je možné studovat jak na bakalářské, tak i na magisterské úrovni. Studijní program je dále doplňován hromadnými předměty zaměřujícími se na jazzovou historii, jazzovou teorii a improvizaci, sluchovou analýzu a transkripci, rytmickou stránku různých světových hudebních tradic či ansámblovou hru. Posluchači mají i výuku na klasických katedrách v rámci povinných a volitelných předmětů, které dále rozvíjejí jejich hudební obzor.