Přijímací řízení do magisterského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Konkrétní informace k průběhu přijímacího řízení do jednotlivých oborů naleznete zde:

Klavír
Varhany
Cembalo

Klavír

Kandidáti si pro přijímací zkoušku připraví dramaturgicky vyvážený recital v trvání 70–75 minut. Hra zpaměti podmínkou. Recitál musí obsahovat jedno z níže uvedených význačných děl romantické klavírní literatury:

Fr. Chopin:           Sonáta b moll op. 35

Fr. Chopin:           Sonáta h moll op. 58

R. Schumann:       Sonáta fis moll op. 11

R. Schumann:       Sonáta g moll op. 22

R. Schumann:       Fantasie op. 17

F. Liszt:               Sonáta h moll

J. Brahms:           Sonáta f moll op. 5

M. P. Musorgskij:  Obrázky z výstavy


Hra zpaměti uvedených skladeb je podmínkou.

Varhany

Připravený program o celkovém rozsahu 80–90 minut obsahuje:

jednu skladbu nebo cyklus skladeb 17. stol.

jedno závažné dílo J. S. Bacha

jednu triovou sonátu J. S. Bacha

dvě velké romantické skladby různých autorů

jednu závažnou soudobou skladbu

Cembalo

Připravený program o celkovém rozsahu 75 - 80 minut obsahuje:

- jednu volnou formu - Itálie 17. století

- dvě virtuózní sonáty (D. Scarlatti nebo A. Soler)
- francouzští clavecinisté:
a) prélude non mesure nebo Tombeau (L. Couperin, D´ Angelbert, J. Froberger) 
b) výběr ze suit do cca 10 minut, nebo ciaconna, passacaglia
- velká forma J. S. Bacha, (Anglické suity, Partity, Toccaty, Fantazie a fugy)
- sonátová forma 18. století (C. Ph. E. Bach, W. Fr. Bach nebo J. Benda, J. A. Štěpán)
- barokní koncert pro cembalo a orchestr nebo velká instrumentální sonáta s obligátním cembalem

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Magisterské studijní obory