Naši studenti

Cembalo

bakalářský
počet studentů: 2

Klavír

bakalářský
počet studentů: 19

Varhany

bakalářský
počet studentů: 4

Cembalo

navazující magisterský
počet studentů: 2

Klavír

navazující magisterský
počet studentů: 16

Varhany

navazující magisterský
počet studentů: 6