Cembalo

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky.
Bezpečná a hluboká orientace v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových obdobích.
Studium sólového repertoáru i základního repertoáru komorní hudby s cembalem a jeho zvládnutí na vysoké profesionální, koncertní úrovni

Profil absolventa

Absolventi magisterského studia reprezentují mladou generaci interpretů, která navazuje na tradici českého interpretačního umění a velkých osobností naší hudební kultury. Mimo koncertních aktivitu u nás i v zahraničí se uplatňují také pedagogicky na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách.

Požadavky a přijímací řízení

Kandidáti si pro přijímací zkoušku připraví program o celkovém rozsahu 80 minut, který obsahuje:
- jednu volnou formu - Itálie 17. století
- dvě virtuózní sonáty (D. Scarlatti nebo A. Soler)
- francouzští clavecinisté:
a) prélude non mesure nebo Tombeau (L. Couperin, D´ Angelbert, Froberger)
b) výběr ze suit do cca 10 minut, nebo ciaconna, passacaglia
- velká forma J. S. Bacha, (Anglické suity, Partity, Toccaty, Fantazie a fugy)
- sonátová forma 18. století (C. Ph. E. Bach, W. Fr. Bach nebo J. Benda)
- barokní koncert pro cembalo a orchestr nebo velká instrumentální sonáta s obligátním cembalem


Garant oboru

prof. Ivan KLÁNSKÝ

Dohody - provoz-THP, Profesor - děkan

E-mail: ivan.klansky@hamu.cz
Web: ivan.klansky@hamu.cz
Telefon: 234 244 102

Pracoviště: Odd. OPVV rektorátu#Sekretariát HAMU

Konzultační hodiny:
Dle dohody emailem / telefonicky
Detail osoby
FOTO prof. Ivan KLÁNSKÝ