Klavír

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Studium a interpretace sólové klavírní literatury na velmi vysoké profesionální úrovni s hlubokou orientací ve skladebných stylech a se suverénní a spolehlivou technickou vybaveností. Postupné rozvíjení koncertní činnosti v rámci dostupných možností a uplatňování se v kulturním životě. Rozvoj interpretačních kvalit v komorní hudbě s velkou tradicí v českých zemích.

Profil absolventa

Absolventi magisterského studia reprezentují mladou generaci interpretů, která navazuje na tradici českého interpretačního umění a velkých osobností naší hudební kultury. Mimo koncertních aktivit u nás i v zahraničí se uplatňují také pedagogicky na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách.

Požadavky a přijímací řízení

Kandidáti si pro přijímací zkoušku připraví dramaturgicky vyvážený recital v trvání 70-75 minut. Recital musí obsahovat jedno z níže uvedených význačných děl romantické klavírní literatury:
F. Chopin: Sonáta h moll, op. 58
R. Schumann: Sonáta fis moll, op. 11
R. Schumann: Sonáta g moll, op. 22
R. Schumann: Fantasie, op. 17
F. Liszt: Sonáta h moll
J. Brahms: Sonáta f moll, op. 5
M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy


Garant oboru

prof. Ivan KLÁNSKÝ

Dohody - provoz-THP, Profesor - děkan

E-mail: ivan.klansky@hamu.cz
Web: ivan.klansky@hamu.cz
Telefon: 234 244 102

Pracoviště: Odd. OPVV rektorátu#Sekretariát HAMU

Konzultační hodiny:
Dle dohody emailem / telefonicky
Detail osoby
FOTO prof. Ivan KLÁNSKÝ