Varhany

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Studium je zaměřeno na dokonalém zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky, vede k bezpečné a hluboké orientaci v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových obdobích. Za součást studia v tomto stupni se považuje příprava a účast v mezinárodních soutěžích, nejen obecně zaměřených, ale i specializovaných na určitou výseč repertoáru jak z hlediska stylového tak z hlediska jednotlivých typů nástrojů.

Profil absolventa

Absolventi magisterského studia reprezentují mladou generaci interpretů, která navazuje na tradici českého interpretačního umění a velkých osobností naší hudební kultury. Mimo koncertních aktivitu u nás i v zahraničí se uplatňují také pedagogicky na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách.

Požadavky a přijímací řízení

Kandidáti si pro přijímací zkoušku do magisterského studia připraví program o celkovém rozsahu 80-90 minut, který obsahuje:
- jednu skladbu nebo cyklus skladeb 17. stol.
- jedno závažné dílo J. S. Bacha
- jednu triovou sonátu J. S. Bacha
- dvě velké romantické skladby různých autorů
- jednu závažnou soudobou skladbu


Garant oboru

prof. Ivan KLÁNSKÝ

Dohody - provoz-THP, Profesor - děkan

E-mail: ivan.klansky@hamu.cz
Web: ivan.klansky@hamu.cz
Telefon: 234 244 102

Pracoviště: Odd. OPVV rektorátu#Sekretariát HAMU

Konzultační hodiny:
Dle dohody emailem / telefonicky
Detail osoby
FOTO prof. Ivan KLÁNSKÝ