Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Požadavky k přijímací zkoušce

Přijímací zkouška je dvoukolová a je složena z těchto částí:

První kolo:

1. Obecný kulturní rozhled s důrazem na historii a současnost oboru pantomimy a pohybového divadla. Bude prověřen písemnou formou (doporučená literatura J. Švehla - Tisícileté umění pantomimy, V. Veber - Příběh pantomimy, O. Cihlář - Nový cirkus )

2. Zkouška z techniky pohybu ( Pantomima / moderní tanec ) - Clownerie a improvizace / Základy artisktiky / Akrobacie

3. Prověrka talentu – pohovor, předvedení vlastní pohybové etudy (hudební doprovod možný na CD/MP3) v rozsahu cca 5 minut, příadně improvizace na další zadané téma.
 

Druhé kolo:

4. Talentová zkouška – samostatná přípřava a ukázka zadaného úkolu

5. Zkouška z hudební teorie a dějin hudby - týká se jenom uchazečů postupujících z talentové části v 1.kole. Doporučená literatura : Zenkl - ABC hudební nauky. Příprava podle přiložených okruhů otázek.

Od uchazečů požadujeme obecný rozhled v oboru pantomimy a divadla, živý zájem o tento žánr a také základní znalosti z hudební teorie a dějin hudby na úrovni absolventů ZUŠ.

Uchazeči si přinesou přiléhavý cvičební úbor - jednobarevný, bez potisků a reklamních nápisů!

O výsledcích 2.kola budou uchazeči informováni poštou.
 

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Bakalářský studijní obor