Vzděláváme talenty mimu, grotesky i nového cirkusu!

Nonverbální divadlo

bakalářský
počet studentů: 18

Nonverbální divadlo

navazující magisterský
počet studentů: 10