Vzděláváme talenty mimu, grotesky i nového cirkusu!

Nonverbální divadlo

bakalářský
počet studentů: 15

Nonverbální divadlo

navazující magisterský
počet studentů: 11