Nonverbální divadlo

bakalářský

Profil oboru
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Záměrem filozofie katedry nonverbálního divadla je navázat na silnou tradici české pantomimy, kterou zastupují osobnosti Ladislav Fialka, Boris Hybner, Ctibor Turba, Bolek Polívka a další. V návaznosti na tuto tradiční linku se katedra zaměřuje také na nové směry a žánry mimického divadla, jako je „nový cirkus“ a „fyzické divadlo“, které se v posledních třiceti letech dynamicky vyvíjejí a které představují významnou součást mimického divadla.

Cílem je kombinovat ve výuce nejvýznamnější směry tradičního a současného mimického divadla a v těchto disciplínách poskytnout špičkovou úroveň se záměrem vychovat profesionální umělce s vysokou odborností, uměleckou kvalitou a s širokým uplatněním v profesionální sféře.

V bakalářském stupni je kladen hlavní důraz na interpretaci vyučovaných žánrů a zvládnutí různých stylů mimického divadla a dovedností cirkusové artistiky.

Požadavky a přijímací řízení

Úspěšné složení dvoukolové talentové zkoušky, kdy jsou po stránce
teoretické i praktické prověřeny talentové předpoklady uchazeče, tj.:
První kolo:
1. Obecný rozhled z dějin oboru pantomimy a nonverbálního divadla
- uchazeči o studium musí prokázat všeobecný kulturní rozhled s důrazem na historii i současnost oboru pantomima a nonverbálního divadla. Prověřeno písemnou formou.
2. Zkouška z techniky pohybu - základy pantomimy, klaunerie, improvizace, moderní tanec, prověrka pohybových schopností pro výuku akrobatických a cirkusových technik.
3. Talentová zkouška - pohovor, předvedení povinné vlastní pantomimické či pohybové etudy (hudební doprovod možný na CD/MP3) v rozsahu cca. 5-10 minut. Komise může zadávat další úkoly formou improvizace na zadané téma.

Druhé kolo:
1. Talentová zkouška - samostatná příprava zadaného úkolu a jeho předvedení. Úkol zadává komise po úspěšném absolvování prvního kola.
2. Zkouška z hudební teorie a dějin hudby - týká se jenom uchazečů postupujících z talentové části v 1.kole.
Od uchazečů požadujeme kromě nezbytných talentových předpokladů také obecný rozhled v divadelním umění a živý zájem o nonverbální divadlo.


Garant oboru

doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.

Docent - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: adam.halas@hamu.cz
Telefon: 234 244 189, +420 731 845 833

Pracoviště: Katedra nonverbálního divadla#Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
Po individuální dohodě emailem: adam.halas@hamu.cz.
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.