Přijímací řízení do magisterského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


V rámci recitálu zazní jeden koncert z běžného světového repertoáru. Je nutné přihlédnout k jednotlivým stylovým obdobím tak, aby bylo zastoupeno baroko, klasicismus, romantismus a díla 20. století.

U jednotlivých oborů jsou uvedeny povinné skladby, jež si uchazeči připraví.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Konkrétní požadavky pro jednotlivé obory viz. detaily oborů.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Magisterské studijní obory