Harfa

bakalářský

Profil oboru
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Studium poskytuje další rozvoj interpretačních znalostí a nástrojových dovedností získaných na předešlém vývojovém stupni. Prohlubuje se schopnost umělecké a profesionální orientace v harfové interpretaci hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Pozornost je rovněž věnována hudbě komorní jakožto nezastupitelné součásti celkového rozvoje instrumentalisty. Důležitý je také rozvoj metodických a pedagogických zkušeností začleněných do výukového programu bakalářského stupně

Požadavky a přijímací řízení

1) nejméně dvě etudy (jedna z J. Thomase, E. Schmidta nebo E. Schüeckera)

2) celá sonáta (výběr F. A. Rössler-Rosetti, J. L. Dusík)

3) koncert nebo koncertantní skladba dle vlastního výběru (např. Mozart, Händel, Krumpholz)


Garant oboru

prof. Miroslav PETRÁŠ

Profesor

E-mail: miroslav.petras@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra strunných nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě.
Detail osoby
FOTO prof. Miroslav PETRÁŠ