Kytara

bakalářský

Profil oboru
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Studium poskytuje další rozvoj interpretačních znalostí a nástrojových dovedností získaných na předešlém vývojovém stupni. Prohlubuje se schopnost umělecké a profesionální orientace v kytarové nterpretaci hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Pozornost je rovněž věnována hudbě komorní jakožto nezastupitelné součásti celkového rozvoje instrumentalisty. Důležitý je také rozvoj metodických a pedagogických zkušeností začleněných do výukového programu bakalářského stupně

Požadavky a přijímací řízení

1) stupnice jednoduché, tercie, sexty, oktávy, decimy + akordy

2) J. S. Bach: dvě věty (pomalá, rychlá) dle vlastního výběru nebo Ciaconna

3) H. Villa-Lobos: dvě etudy dle vlastního výběru

4) cyklická skladba světového kytarového repertoáru

5) virtuózní skladba dle vlastního výběru


Garant oboru

prof. Miroslav PETRÁŠ

Profesor

E-mail: miroslav.petras@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra strunných nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě.
Detail osoby
FOTO prof. Miroslav PETRÁŠ