Viola

bakalářský

Profil oboru
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Studium poskytuje další rozvoj interpretačních znalostí a nástrojových dovedností získaných na předešlém vývojovém stupni. Prohlubuje se schopnost umělecké a profesionální orientace ve violové interpretaci hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Pozornost je rovněž věnována hudbě komorní jakožto nezastupitelné součásti celkového rozvoje instrumentalisty. Důležitý je také rozvoj metodických a pedagogických zkušeností začleněných do výukového programu bakalářského stupně.

Požadavky a přijímací řízení

1) stupnice – viz požadavky oboru housle, bez prstokladových oktáv a decim

2) dvě etudy dle vlastního výběru a) J. Dont op.35

b) B. Campagnoli

c) J. Herold

3) Max Reger: Suita (jedna ze tří)

4) klasický koncert – 1. věta (K. Stamic, F. A. Hoffmeister)

5) romantický nebo moderní koncert či sonáta

Hra zpaměti je podmínkou.


Garant oboru

prof. Miroslav PETRÁŠ

Profesor

E-mail: miroslav.petras@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra strunných nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě.
Detail osoby
FOTO prof. Miroslav PETRÁŠ