Violoncello

bakalářský

Profil oboru
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Studium poskytuje další rozvoj interpretačních znalostí a nástrojových dovedností získaných na předešlém vývojovém stupni. Prohlubuje se schopnost umělecké a profesionální orientace ve violoncellové interpretaci hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Pozornost je rovněž věnována hudbě komorní jakožto nezastupitelné součásti celkového rozvoje instrumentalisty. Důležitý je také rozvoj metodických a pedagogických zkušeností začleněných do výukového programu bakalářského stupně.

Požadavky a přijímací řízení

1 stupnice čtyřoktávová (min. 8 not legato) + rozložené akordy a dvojhmaty

2 etudy dle vlastního výběru ( D. Popper op. 73 nebo místo druhé etudy z Poppera A. Piatti 12 Capriccií nebo F. Grützmacher – druhý sešit )

Bach – Preludium a dvě další věty ze sólových suit

1.věta z klasicistního koncertu např. Haydna, Boccheriniho apod.

1 celý romantický nebo moderní koncert

Hra zpaměti je podmínkou.


Garant oboru

prof. Miroslav PETRÁŠ

Profesor

E-mail: miroslav.petras@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra strunných nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě.
Detail osoby
FOTO prof. Miroslav PETRÁŠ