Housle

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Studium a interpretace sólové houslové literatury na velmi vysoké profesionální úrovni s hlubokou orientací ve skladebných stylech a se suverénní a spolehlivou technickou vybaveností. Postupné rozvíjení koncertní činnosti v rámci dostupných možností a uplatňování se v kulturním životě. Rozvoj interpretačních kvalit v komorní hudbě s velkou tradicí v českých zemích.

Profil absolventa

Absolventi magisterského studia reprezentují mladou generaci interpretů, která navazuje na tradici českého interpretačního umění a velkých osobností naší hudební kultury. Mimo koncertních aktivit u nás i v zahraničí se uplatňují také pedagogicky na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách.

Požadavky a přijímací řízení

Výrazný nástrojový talent (předpoklady pro studium zvoleného nástroje), všeobecné hudební předpoklady (výborná paměť, cit pro rytmus, tempo apod.), hudební představivost a schopnost vystižení hudebních stylů, dobrý zdravotní stav, psychické předpoklady.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Program přijímacích zkoušek:
Paganini – Capriccio č. 23 + jedna volitelná etuda ( Paganini, Wieniawski op. 10 a 18, Ondříček, Zika – kromě č. 6, Ernst )

Bach – jedna kompletní Sonáta nebo Partita

1 sonáta s klavírem ( klasicismus - 20. století ) NEBO virtuózní skladba

1 koncert ( celý ) z běžného sólistického repertoáru ( romantismus NEBO 20. století )

Hra zpaměti - kromě sonáty - je podmínkou.Garant oboru

prof. Miroslav PETRÁŠ

Profesor

E-mail: miroslav.petras@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra strunných nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě.
Detail osoby
FOTO prof. Miroslav PETRÁŠ