Viola

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky.
Bezpečná a hluboká orientace v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových obdobích.
Dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky.

Profil absolventa

Absolventi magisterského studia reprezentují mladou generaci interpretů, která navazuje na tradici českého interpretačního umění a velkých osobností naší hudební kultury. Mimo koncertních aktivit u nás i v zahraničí se uplatňují také pedagogicky na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách.

Požadavky a přijímací řízení

J.Herold - etuda č.2 + jedna volitelná etuda(Campagnoli,Dont,Palaschko)

1 Sonáta s klavírem (klasicismus-20.století)

1 Celá solová suita (Reger,Bach)

1 Celý koncert (Klasicismus-20.století)

Hra zpaměti - kromě sonáty - je podmínkou.


Garant oboru

prof. Miroslav PETRÁŠ

Profesor

E-mail: miroslav.petras@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra strunných nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě.
Detail osoby
FOTO prof. Miroslav PETRÁŠ