Violoncello

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky.
Bezpečná a hluboká orientace v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových obdobích.


Profil absolventa

Absolventi magisterského studia reprezentují mladou generaci interpretů, která navazuje na tradici českého interpretačního umění a velkých osobností naší hudební kultury. Mimo koncertních aktivit u nás i v zahraničí se uplatňují také pedagogicky na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách.

Požadavky a přijímací řízení

Piatti - Caprice č. 8 + jedna volitelná etuda ( další Piatti, Popper, Grützmacher druhý sešit)

1 celá suita pro sólové vcello ( Bach, Reger, event.. Kodaly apod.)

1 sonáta s klavírem (klasicismus – 20. století)

1 celý koncert (klasicismus-20.století)

Hra zpaměti - kromě sonáty - je podmínkou.


Garant oboru

prof. Miroslav PETRÁŠ

Profesor

E-mail: miroslav.petras@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra strunných nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě.
Detail osoby
FOTO prof. Miroslav PETRÁŠ