Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


PEDAGOGIKA TANCE
CHOREOGRAFIE
TANEČNÍ VĚDA

Předpokladem přijetí je znalost tanečních technik (klasické, moderní, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný nejlépe pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, jevištní praxe vítána.

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech:

1. kolo

prezenčně

 1. odevzdá písemnou přípravu výstupu dvou vlastních pedagogických ukázek. 
  Uchazeč si připraví k předvedení 2 libovolné kombinace z tanečních technik klasického tance, moderního/současného tance, a/nebo lidového tance. Uchazeč odevzdá vyplněný formulář (str.3) předváděných dvou kombinací.
 2. písemný test všeobecné kulturní vyspělosti a z dějin tance a baletu
 3. praktická zkouška z tanečních technik (klasické, moderní, lidové)

vybraní uchazeči budou zveřejněni k účasti do 2.kola přijímacího řízení

2. kolo

prezenčně

 1. písemná zkouška z hudebních znalostí a dovedností 
 2. pohovor o základních poznatcích o systému taneční techniky (klasický, moderní nebo lidový tanec); vyžaduje se metodický přístup k rozboru jednotlivých prvků
 3. pohovor o pedagogice tance - příprava a provedení hodiny, postoj pedagoga k žákům apod.
 4. předvedení dvou vlastních pedagogických ukázek, kterých přípravu odevzdal v 1.kole.

Upozornění: Cvičební úbor a obuv jsou nutné pro obě části zkoušky.

 

Na konci 2. semestru, po získání doporučení od pedagoga hlavního předmětu, je možno se zaměřit na:

 • pedagogiku klasického tance (KT)
 • pedagogiku moderního tance (MT/ST)
 • pedagogiku lidového tance (LT)

Předpokladem přijetí je ukončené středoškolské vzdělání, choreografický talent, znalost tanečních technik nejlépe na profesionální úrovni, zájem o obor dokumentovaný předchozí tvůrčí praxí, znalost hudební teorie, muzikálnost, přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled.

Přijímací řízení proběhne ve 3 vyřazovacích kolech:

1. kolo

korespondenčně

 1. videozáznamy minimálně dvou ucelených choreografií (nikoliv fragmenty) rozdílného charakteru, složení nebo počtu tanečníků (může být maximálně jedno sólo) v rozsahu minimálně 3 minuty a delší. Uchazeč však není omezen tanečním stylem. Eventuální stručné charakteristiky či doprovodné texty k pracím (4-5 vět) jsou vítány, např. co bylo inspirací pro vznik choreografie, jak autor postupoval, jaký má vztah k hudební předloze, zda byla choreografie někým zadána či konzultována etc. U zaslaných choreografií bude posuzována práce s hudbou, s prostorem, unikátnost pohybového materiálu, dramaturgická stavba  popř. výtvarné a interpretační pojetí. 
  Jako přílohu přihlášky přiložte minimálně 2 potvrzení o sdílení videozáznamu jako tištěnou přílohu přihlášky a současně je zašlete v strojově čitelném PDF na sekretariat.k107@hamu.cz

vybraní uchazeči budou zveřejněni k účasti do 2. kola přijímacího řízení

2. kolo

prezenčně

 1. písemná zkouška všeobecné kulturní vyspělosti a z dějin tance a baletu
 2. praktická zkouška z tanečních technik (klasický, moderní, lidový tanec)
 3. praktické předvedení třetí vlastní choreografie v rozsahu 3-6 minut, buď prostřednictvím interpretů nebo osobně. Choreografická práce se musí lišit od prací v prvním kole.

3. kolo

prezenčně

 1. vytvoření dvou choreografií na místě v rozsahu 3-6 minut v určené časové lhůtě (cca 3 hod.). Jedna choreografie na zadanou hudbu, u druhé je možný výběr hudby z několika možností.
 2. pohovor o choreografickém umění a divadelním dění v současnosti, o dějinách tance, hudby a divadla
 3. písemná zkouška z hudebních znalostí a dovedností.

 

Upozornění: Cvičební úbor a obuv jsou nutné pro 2 a 3. kolo přijímacího řízení.

Předpokladem přijetí je schopnost logického a systematického myšlení, vyjadřovací a stylistické dovednosti, přehled o tanečním dění v domácím i zahraničním kontextu, základní přehled o dějinách tance a baletu, znalost základů hudební teorie, dějin hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled, znalost alespoň jednoho světového jazyka na pokročilé úrovni; taneční zkušenost a základní znalost tanečních technik nutná (klasický, moderní a současný, lidový tanec).

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech:

1. kolo

prezenčně

 1. písemný test ze všeobecné kulturní vyspělosti a znalostí dějin a teorie tance a baletu
 2. písemná analýza choreografické ukázky (zaměřená na taneční styl/techniku, komponenty a formu, umělecký kontext, případně určení konkrétního díla)

vybraní uchazeči budou zveřejněni k účasti do 2. kola přijímacího řízení

2. kolo

prezenčně

 1. pohovor týkající se:
  1. dějin tance (ve spojení se zjištěním jazykových dovedností ve zvoleném cizím jazyce)
  2. orientace v soudobém tanečním dění
  3. motivací ke studiu a představy odborného zaměření
 2. zkouška z hudebních znalostí a dovedností. 

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.