INFO

Nejbližší nový kurz DVPP bude otevřen od ledna 2020. Možnost přihlášení otevřeme v červnu 2019.


Katedra tance pořádá v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v programu celoživotního vzdělávání dvouletý kurz (4 semestry) akreditovaný pod číslem MSMT-505/2018-1-8 (ze dne 3.1.2018 o udělení akreditace na základě §25 a §26 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.). Tento kurz se otevírá jednou za 2 roky.

Prostřednictvím dvouleté soustavné a systematické práce umožní tento kurz zájemcům osvojit si a prohloubit základní techniky a výrazové prostředky taneční a pohybové výchovy s metodikou výuky a získat certifikovanou kvalifikaci v oboru Taneční a pohybová výchova.

ROZSAH A MÍSTO KURZU
OBSAH VÝUKY
ROZVRH
PŘIHLÁŠKA

Rozsah

Cyklus přednášek a seminářů se koná 1x měsíčně únor-květen/září-prosinec Pá 14:15 - So 18:15 (tj. 16 vyučovacích hodin, 64h/sem, celkem 240h/kurz). Součástí cyklu jsou dva týdenní letní semináře s časovou dotací 40 vyučovacích hodin (tj. celkem 80 vyučovacích hodin za oba semináře). Celková hodinová dotace cyklu je 320 vyučovacích hodin. Kurz začíná v březnu, a končí po 2 letech v lednu, po složení závěrečných zkoušek obdržíte Osvědčení.

Podmínkou úspěšného absolvování cyklu přednášek a seminářů je:

  • pravidelná a aktivní činnost, nejméně 75% účast a průběžně projevovaná aktivita týkající se vlastní pedagogické činnosti
  • závěrečná praktická zkouška - pedagogický výstup a ústní zkouška z vybrané taneční techniky

Místo

Cyklus přednášek a seminářů je organizován v prostorách Katedry tance HAMU, Malostranské nám.12, PRAHA 1, včetně letních seminářů.

OBSAH VÝUKY

Přednášky a semináře povedou pedagogové katedry tance HAMU:

Výuka DVPP je uvedena v Harmonogramu katedry - hledejte položky "DVPP". Po kliknutí na položku se rozbalí rozvrh lekcí.

 

Online přihlášku na nejbližší kurz odešlete v období 15.7.2019-15.11.2019. Potvrzení přihlášky dostanete @mailem do 2 pracovních dnů spolu s návrhem smlouvy a výzvou k uhrazení platby. Celková platba za kurz (4 semestry) činí 25 500,- Kč.

KONTAKTY

Mgr. Marie Fričová, Ph.D.

Organizace výuky DVPP, odborné záležitosti

E-mail: marie.fricova@hamu.cz
Telefon: 234 244 140, 602814558
Detail osoby
FOTO Mgr. Marie FRIČOVÁ, Ph.D.

Ing. Marian Smutný

Administrace DVPP, smluvní a finanční záležitosti

E-mail: marian.smutny@hamu.cz
Telefon: 234 244 140, 777 579 141

Úřední hodiny:
Po-Ct 9:00-17:00, Pa 9:00-15:00
Detail osoby
Bez obrázku