Pedagogika tance

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Bakalářské studium oboru Pedagogika tance poskytuje vzdělání v oblasti taneční pedagogiky, které zahrnuje praktickou zkušenost s různými tanečními technikami a styly, metodiku a didaktiku taneční výchovy se zaměřením na lidový, klasický a moderní tanec a přehled o historickém vývoji tance. Důraz je položen na získání znalostí a dovedností tvořících základní korpus taneční pedagogiky, během studia si zároveň studenti hledají své budoucí profesní zaměření (specializaci na určitý typ tance).

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Pedagogika tance má získat ucelené vzdělání v jednotlivých tanečních technikách v jejich soudobém pojetí, vědomosti a dovednosti v oblasti pedagogiky tance obecně a základní objem vědomostí ve zvolené taneční technice, a to jak v rovině teoretické, tak v rovině pedagogické praxe tak, aby mohl pedagogicky působit na elementárním stupni tanečního vzdělávání (ZUŠ, nižší ročníky tanečních konzervatoří). Zároveň získává přehled o dějinách a teorii tance, díky kterému může vnímat zvolený obor v souvislostech tance obecně i z hlediska dalších uměleckých oborů a kultury.

Požadavky a přijímací řízení

Předpokladem přijetí je znalost tanečních technik (klasické, moderní, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný nejlépe pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, jevištní praxe vítána.

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech:

1. KOLO
prezenčně

odevzdá písemnou přípravu výstupu dvou vlastních pedagogických ukázek.
Uchazeč si připraví k předvedení 2 libovolné kombinace z tanečních technik klasického tance, moderního/současného tance, a/nebo lidového tance. Uchazeč odevzdá vyplněný formulář (str.3) předváděných dvou kombinací.
písemný test všeobecné kulturní vyspělosti a z dějin tance a baletu
praktická zkouška z tanečních technik (klasické, moderní, lidové)
vybraní uchazeči budou zveřejněni k účasti do 2.kola přijímacího řízení

2. KOLO
prezenčně

písemná zkouška z hudebních znalostí a dovedností
pohovor o základních poznatcích o systému taneční techniky (klasický, moderní nebo lidový tanec); vyžaduje se metodický přístup k rozboru jednotlivých prvků
pohovor o pedagogice tance - příprava a provedení hodiny, postoj pedagoga k žákům apod.
předvedení dvou vlastních pedagogických ukázek, kterých přípravu odevzdal v 1.kole.
Upozornění: Cvičební úbor a obuv jsou nutné pro obě části zkoušky.Na konci 2. semestru, po získání doporučení od pedagoga hlavního předmětu, je možno se zaměřit na:

pedagogiku klasického tance (KT)
pedagogiku moderního tance (MT/ST)
pedagogiku lidového tance (LT)


Garant oboru

prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.

Referent správního úseku, Profesor - proděkan, vedoucí katedry

E-mail: vaclav.janecek@hamu.cz
Telefon: 234 244 188

Pracoviště: Katedra tance#Odd. OPVV HAMU

Konzultační hodiny:
St 12:00-15:00
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.