Taneční věda

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Bakalářské studium oboru Taneční věda je zaměřeno na problematiku historické a systematické taneční vědy a její aplikace v taneční kritice, popularizaci, organizační činnosti apod. Důraz je položen na získání základních odborných znalostí z taneční historie i teorie a příbuzných uměleckých oborů (hudební, výtvarné, divadelní umění) a orientaci v metodách taneční vědy i jiných uměnovědných oborech. Studenti jsou vedeni k samostatné badatelské činnosti a vědecké prezentaci. Povinnou účastí na praktických tanečních kurzech a seminářích jsou vedeni k propojování praktických a teoretických znalostí oboru.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Taneční věda je schopen samostatné činnosti v oblasti tanečního výzkumu a jeho kvalitní prezentace. Absolventi se často uplatňují ve výzkumných ústavech, divadelních institucích či v publicistice.

Požadavky a přijímací řízení

Předpokladem přijetí je schopnost logického a systematického myšlení, vyjadřovací a stylistické dovednosti, přehled o tanečním dění v domácím i zahraničním kontextu, základní přehled o dějinách tance a baletu, znalost základů hudební teorie, dějin hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled, znalost alespoň jednoho světového jazyka na pokročilé úrovni; taneční zkušenost a základní znalost tanečních technik nutná (klasický, moderní a současný, lidový tanec).

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech:

1. KOLO
prezenčně

písemný test ze všeobecné kulturní vyspělosti a znalostí dějin a teorie tance a baletu
písemná analýza choreografické ukázky (zaměřená na taneční styl/techniku, komponenty a formu, umělecký kontext, případně určení konkrétního díla)
vybraní uchazeči budou zveřejněni k účasti do 2. kola přijímacího řízení

2. KOLO
prezenčně

pohovor týkající se:
dějin tance (ve spojení se zjištěním jazykových dovedností ve zvoleném cizím jazyce)
orientace v soudobém tanečním dění
motivací ke studiu a představy odborného zaměření
zkouška z hudebních znalostí a dovedností.


Garant oboru

prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.

Profesor, Dohody - provoz-THP

E-mail: dorota.gremlicova@hamu.cz
Telefon: 234 244 194

Pracoviště: Katedra tance#Odd. OPVV HAMU
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.