Taneční věda

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Úkolem studia je prohloubení znalostí získaných v bakalářském stupni z historické a systematické taneční vědy a způsobu jejich použití v samostatném výzkumu a aplikace v taneční kritice, popularizaci, organizační činnosti apod. Student získá celkový přehledu o metodologiích tanečního výzkumu a jejich využití v samostatném výzkumu a jeho kvalitní prezentaci v mezinárodním měřítku. Účastí na mezioborových projektech je uveden také do problematiky taneční produkce a managementu.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Taneční věda je veden k dalšímu samostatnému výzkumu v oblasti historické či systematické taneční vědy a schopen jeho kvalitní prezentace v mezinárodním měřítku. Uplatňuje se v další akademické či badatelské činnosti, tak v praktické práci v institucích přidružených oborů na pozicích asistenta, dramaturga, produkčního či manažera. Absolventi se často uplatňují také v publicistice a osvětové činnosti.

Požadavky a přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA
bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v magisterském studiu, o tezích zamýšlené diplomní práce.

Absolventi jiných VŠ navíc předloží svou bakalářskou práci, přehled publikační činnosti a podrobí se také ústní orientační zkoušce z dějin tance a baletu a písemnému testu znalostí hudební historie a teorie.


Garant oboru

prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.

Profesor, Dohody - provoz-THP

E-mail: dorota.gremlicova@hamu.cz
Telefon: 234 244 194

Pracoviště: Katedra tance#Odd. OPVV HAMU
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.